nordik_triangles_bg_grey.jpg
 
nordik® MAX - DISPOSABLES

Ice Menthol

....

 

..

Ready for use • Great taste • E-liquid produced in Denmark under pharmaceutical control • No ash or tar

..

Klar att använda • Fantastisk smak • E-vätska tillverkad i Danmark under farmaceutiska kontrollerade förhållanden • Ingen aska eller 'tjära'

....


....

 

..

CONTAINS:

..

INNEHÅLLER:

....

....

 

..

2 x 0.65 ml disposable e-cigarettes. 

nordik® Disposable e-cigarettes are ready for immediate use. No assembly required. The e-cigarette only emits vapour (no smoke), which means that there is no second-hand smoke for people around you.
Ice Menthol is a combination of peppermint and menthol, giving you a fresh and tasty vape experience. 

Users must be 18 years of age or older.
Store out of reach of children.

1 e-cigarette corresponds to approx. 1 pack of regular cigarettes.

..

2 x 0,65 ml E-cigaretter för engångsbruk. 

nordik® E-cigaretter för engångsbruk är klara att använda direkt. Ingen montering. E-cigaretten innehåller dessutom bara ånga (ingen tobaksrök), så din omgivning slipper utsättas för passiv rökning.
Menthol är en kombination av pepparmynta och mentol ger en frisk och välsmakande ångupplevelse.

Denna produkt får bara användas av vuxna som har fyllt 18 år.
Förvaras utom räckhåll för barn.

1 engångs e-cigarett motsvarar cirka 1 paket vanliga cigaretter.

....

 
 
disposables_avatar_blue.png

Disposables

TOBACCO BLEND
....

16 MG NIKOTIN

..

16 MG NICOTINE

..

16 MG NIKOTIN

....

[swedish]

....

 

..

 

..

Disposables

....

....

 

..

 

..

ICE MENTHOL

....

....

 

..

 

..

16 MG NIKOTIN

....