....

Hvad er en e-cigaret?

..

What is an e-cigarette?

..

Vad är en e-cigarett?

....

....

En e-cigaret består af et genopladeligt batteri, en atomizer, som er den del, der opvarmer væsken og omdanner væsken til damp, samt en beholder med e-væsken (Refill). E-cigaretten aktiveres, når man suger på den eller trykker på en knap.

(Se de individuelle brugsanvisninger i nordik® pakkerne).

E-cigaretter er et mindre risikofyldt alternativ til almindelige cigaretter. Faktisk er e-cigaretter dokumenteret 95% mindre skadelige end almindelige cigaretter*. I e-cigaretter sker der ikke en egentlig forbrænding og dermed heller ingen forurening af dine lunger eller dine omgivelser. Der er ingen tobaksrøg, aske, 'tjære' eller andre af de over 300 kræftfremkaldende stoffer, der findes i almindelige cigaretter.

..

An e-cigarette consists of a rechargeable battery, an atomizer, which is the part that heats up the liquid and converts it to vapour as well as an e-liquid container (refill). The e-cigarette is activated when you inhale or push a button.

(See individual instructions for use in the nordik® packs).

E-cigarettes are a less risky alternative to smoking regular cigarettes. In fact, it has been documented that e-cigarettes are 95% less harmful than regular cigarettes*. No actual combustion takes place when vaping on an e-cigarette and it does not contaminate your lungs or disturb people around you. E-cigarettes contain no smoke, ash, tar or any of the other 300 cancer-causing substances otherwisefound in regular cigarettes.

..

En e-cigarett består av ett uppladdningsbart batteri, en behållare med e-vätska samt en atomizer, som är den del som värmer upp vätskan och förvandlar den till ånga. E-cigaretten aktiveras när man suger på den eller trycker på en knapp.

(Se den individuella produktens bruksanvisning).

E-cigaretter är ett mindre riskfyllt alternativ till vanliga cigaretter. Faktum är att e-cigaretter är dokumenterat
95% mindre skadliga än cigaretter*. I e-cigaretterna sker ingen egentlig förbränning, vilket innebär att varken dina lungor eller omgivningen utsätts för några föroreningar. Det bildas inte tobaksrök, aska, 'tjära' eller något annat av de cirka 300 cancerframkallande ämnen som finns i vanliga cigaretter.

....

*....International Agency for Research on Cancer. (2018, Januar). Er nikotin kræftfremkaldende?..International Agency for Research on Cancer. (2018, January). Does nicotine cause of cancer?..International Agency for Research on Cancer. (2018, Januari)Does nicotine cause of cancer?....

....

Hvad indeholder nordik® E-væsker?

..

What do nordik® E-liquids contain?

..

Vad innehåller nordik® E-vätskor?

....

....

nordik® E-væsker indeholder propylenglykol, vegetabilsk glycerol, renset vand og aroma. nordik® E-væsker findes både med og uden nikotin. Alle ingredienser undtagen aroma er råvarer af farmaceutisk kvalitet, det vil med andre ord sige, at det er råvarer af højeste renhed.

nordik® E-væsker er kendt for højeste kvalitet. Alle nordik® E-væsker er fremstillet under farmaceutisk kontrol, hvilket sikrer vores meget høje kvalitet. Kvalitetskontrollen af vores e-væsker foretages af et uafhængigt laboratorie.

nordik® E-væsker indeholder hverken ethylenglykol eller diacetyl, som kan være sundhedsskadelige, men som alligevel kan findes i andre e-cigaretter på markedet.

E-væske (også kendt som e-juice) er den væske, der er i refillen/atomizeren i en e-cigaret. Når e-cigaretten er i brug, vil batteriet opvarme e-væsken, så den bliver til damp, når den indåndes.

..

nordik® E-liquids contain propylene glycol, vegetable glycerol, purified water and flavouring. nordik® E-liquids are available with and without nicotine. With the exception of flavouring, all raw materials are of pharmaceutical quality, which means that they are raw materials of the highest purity.

nordik® E-liquids are known for the highest quality. All nordik® E-liquids are made under pharmaceutical control, which ensures our very high quality. The quality control of our e-liquids is performed by an independent laboratory.

nordik® E-liquids does not contain ethylene glycol or diacetyl, which can be harmful to your health, however ethylene glycol and diacetyl can be found in other e-cigarettes on the market.

E-liquid (also known as e-juice) is the liquid inside the refill/automizer of an e-cigarette. When the e-cigarette is in use, the battery heats up the e-liquid turning it into vapour when inhaled.

..

nordik® E-vätskor innehåller propylenglykol, vegetabilisk glycerol, renat vatten, aromer och nikotin. Alla ingredienser förutom aromen är av farmaceutisk kvalitet och håller alltså högsta renhetsgrad.

nordik® E-vätskor är också kända för sin höga kvalitet. Alla våra e-vätskor framställs under farmaceutiska, kontrollerade förhållanden för att garantera en hög kvalitet. Kvaliteten på vätskorna kontrolleras dessutom av en oberoende part.

nordik® E-vätskor innehåller varken etylenglykol eller diacetyl, som kan skada din hälsa, men etylenglykol och diacetyl kan förekomma i andra e-cigaretter.

E-vätska (som också kallas för e-juice) är den vätska som finns i refillen/atomizern i en e-cigarett. När du använder e-cigaretten värmer batteriet upp e-vätskan så att den förångas och går att andas in.

....

....

Er nikotin kræftfremkaldende?

..

Does nicotine cause cancer?

..

Är nikotin cancerframkallande?

....

....

Nej, nikotin er IKKE kræftfremkaldende*. Nikotin er heller ikke skyld i tobaksrelaterede sygdomme eller lungesygdomme. Forskning viser, at det bedste nuværende estimat er, at e-cigaretter er 95% mindre skadelige end almindelige cigaretter**.

Nikotin kan øge blodtrykket og hjerterytmen samt skabe en afhængighed af nikotin hos brugeren.

Dampen fra e-cigaretter kan IKKE sammenlignes med passiv rygning, da e-cigaretter ikke afgiver hverken tobaksrøg, aske, 'tjære' eller andre af de over 300 kræftfremkaldende stoffer, der findes i almindelige cigaretter.

..

No, nicotine does NOT cause cancer*. Furthermore nicotine does not cause tobacco-related diseases or lung disease. According to the latest research estimate, e-cigarettes are 95% less harmful than regular cigarettes**

Nicotine may increase your blood pressure or heart rate and nicotine can cause an addiction of nicotine to the user.

The vapour from the e-cigarette CANNOT be compared to second-hand smoking as e-cigarettes do not emit smoke, ash, tar or any of the more than 300 other cancer-causing substances found in regular cigarettes.

..

Nej, nikotin är INTE cancerframkallande*. Nikotin orsakar dessutom inte rökrelaterade sjukdomar eller lungsjukdomar. Forskningen visar att den bästa nuvarande uppskattningen är att e-cigaretter är 95% mindre skadliga än vanliga cigaretter**.

Nikotin kan ge högre blodtryck och förhöjd puls såväl som beroende av nikotin.

Ångan från e-cigaretter kan INTE jämföras med passiv rökning, eftersom e-cigaretterna inte ger ifrån sig vare sig rök, aska, 'tjära' eller något annat av de mer än cirka 300 cancerframkallande ämnen som finns i vanliga cigaretter.

....

*....International Agency for Research on Cancer. (2018, Januar). Er nikotin kræftfremkaldende?..International Agency for Research on Cancer. (2018, January). Does nicotine cause of cancer?..International Agency for Research on Cancer. (2018, Januari)Does nicotine cause of cancer?....

**....Public Health England. (2015, August). E-cigarettes: a new foundation for evidence-based policy and practice..Public Health England. (2015, August). E-cigarettes: a new foundation for evidence-based policy and practice..Public Health England. (2015, Augusti). E-cigarettes: a new foundation for evidence-based policy and practice....

 

....

Hvordan kommer jeg i gang?

..

How do I get started?

..

Hur gör jag för att komma igång?

....

....

Du kan starte med at købe en nordik® startpakke (STARTER KIT), som indeholder 1 stk. genopladeligt batteri, 1 stk. refill og 1 stk. USB oplader. Herefter kan refills tilkøbes separat. Alternativt kan du også købe nordik® Engangs E-cigaretter (DISPOSABLES). Disse e-cigaretter kan ikke genoplades.

..

You can start by buying a nordik® Starter Kit, which contains 1 rechargeable battery, 1 refill and 1USB charger. You can then buy refills separately. Alternatively, you can buy nordik® Disposables. These e-cigarettes are not rechargeable.

..

Börja med att köpa ett nordik® startpaket (STARTER KIT) som innehåller uppladdningsbart batteri, refiller och USB-laddare. Därefter kan du köpa till refiller separat. Du kan också köpa nordik® E-cigaretter för engångsbruk. Dessa e-cigaretter kan inte laddas om.

....

....

Hvordan oplader jeg mit batteri?

..

How do I charge my battery?

..

Hur laddar jag batteriet?

....

....

Skru batteriet i USB opladeren og tilslut en USB-port i en computer eller lignende. LED-indikatoren på batteriet og på USB opladeren tændes som indikator for at batteriet nu oplades. Når batteriet er fuldt opladet holder indikatoren op med at lyse.

..

Attach the battery to the USB charger and connect it to a USB port on a computer or similar. The LED indicator on the battery and the USB charger will light up to indicate that the battery is being charged. Once the battery is fully charged the indicator will turn off.

..

Sätt in USB-laddaren i en USB-port på datorn eller någon annan, liknande utrustning. LED-indikatorerna på batteriet och USB-laddaren tänds och blinkar för att visa att batteriet håller på att laddas. När batteriet är fulladdat slutar släcks indikatorerna.

....

....

Hvor lang levetid har et nordik® batteri?

..

What is the battery life of a nordik® battery?

..

Hur länge håller ett nordik® batteri?

....

....

Det genopladelige batteri i hhv. nordik® PRO og nordik® MAX har en holdbarhed på cirka 300 opladninger (til et fuldt opladet batteri).

..

The rechargeable battery in nordik® PRO and nordik® MAX each have a lifespan of approx. 300 charges (to a fully charged battery).

..

Det uppladdningsbara batteri i nordik® PRO respektive nordik® MAX har en hållbarhet på cirka 300 uppladdningar (till fullt batteri).

....

....

Kan jeg fylde min egen væske på en nordik® refill (når refillen er tom)?

..

Can I add my own liquid to a nordik® refill (when the refill is empty)?

..

Kan jag fylla på med egen vätska i en tom nordik® refill?

....

....

Nej. Alle nordik® refills er lukkede systemer. Det vil med andre ord sige, at refillerne ikke kan genopfyldes. Du har derfor heller intet besvær med at fylde e-væske på din nordik® E-cigaret. nordik® er altid klar til brug.

..

No. All nordik® refills are sealed. In other words, the refills cannot be refilled. Hence you do not have the hassle of filling your nordik® E-cigarette with liquid. nordik® is always ready for use.

..

Nej. Alla nordik® refiller är slutna system som inte går att fylla på. Därför behöver du heller aldrig bekymra dig om att fylla på e-vätska i nordik® E-cigaretter – de är alltid klara för användning.

....

....

Hvorfor er nordik® refillsystemer lukkede?

..

Why are nordik® refill systems closed?

..

Varför använder nordik® slutna refillsystem?

....

....

nordik® gør brug af lukkede systemer for at gøre det så nemt og sikkert for dig som forbruger som overhovedet muligt. Du skal blot genoplade batteriet og sætte en ny refill på, så er du klar til at dampe igen. Samtidig sikrer det lukkede system, at der udelukkende anvendes nordik® E-væsker, som er af den højeste kvalitet. Foruden en nem og sikker håndtering er nordik® også “børnesikret”, gennemtestet og indeholder ingen farlige ingredienser.

..

nordik® uses sealed systems to make it as easy and safe for you as possible. You only need to recharge the battery and attach a new refill and you’re ready to vape again. At the same time, the sealed system ensures exclusive use of nordik® E-liquids, which are of the highest quality. In addition to easy and safe handling, nordik® is also child-proof, thoroughly tested and contain no dangerous ingredients.

..

Det är för att göra det så enkelt och säkert som möjligt för dig som konsument. Du behöver bara ladda batteriet och sätta på en ny refill, så är du klar att fortsätta vejpa. Samtidigt säkerställer det slutna systemet att endast nordik® E-vätskor används, som är av högsta kvalitet. nordik® är inte bara lätta och säkra att hantera, utan också ”barnsäkra” och väl testade. De innehåller inga farliga ingredienser.

....

....

Hvor lang tid er et batteri om at blive fuldt ladet op?

..

How long does it take to fully charge a battery?

..

Hur lång tid tar det tills batteriet är fulladdat?

....

....

Opladningstiden for et fuldt opladet batteri er ca. 30 minutter for et nordik® PRO batteri og ca. 2 timer og 30 minutter for et nordik® MAX batteri. For den bedste damp- og smagsoplevelse anbefales det, at batteriet altid er fuldt opladet inden man begynder at dampe. Det anbefales derfor, at man har mindst to batterier, så man hele tiden kan sikre, at det ene er fuldt opladet for at opnå den bedst mulige damp- og smagsoplevelse. Det kan være en fordel, at have et batteri liggende i bilen, i jakken og i tasken, så kan du altid dampe, når trangen melder sig.

..

The charging time for a fully charged battery is approx. 30 minutes for a nordik® PRO battery and approx. 2 hours and 30 minutes for a nordik® MAX battery. For the best vape and taste experience, we recommend always fully charging a battery before starting to vape. We therefore recommend having at least two batteries to ensure that one of them is fully charged at all times to achieve the best possible vape and taste experience. It might be a good idea to leave a battery in your car, your jacket or your purse so that you can vape any time you feel the urge to do so.

..

Laddningstiden för ett fulladdat batteri är cirka 30 minuter för ett nordik® PRO batteri och ca. 2 timmar och 30 minuter för et nordik® MAX batteri. För att få bästa möjliga ång- och smakupplevelse rekommenderar vi att batteriet är fulladdat innan du börjar vejpa. Vi rekommenderar att du alltid har minst två batterier så att du hela tiden kan säkerställa att det ena är fulladdat för bästa möjliga ång- och smakupplevelse. Det kan vara klokt att ha ett batteri liggande i bilen, jackan eller väskan så att du alltid kan vejpa när behovet gör sig gällande.

....

....

Er det farligt, hvis jeg får e-væske i munden?

..

Is it dangerous if e-liquid gets into my mouth?

..

Vad händer om jag får vätska i munnen?

....

....

Det er IKKE farligt at få nogle dråber nordik® E-væske i munden, da koncentrationen af nikotin er meget lav. De koncentrerede smagsstoffer kan dog virke stærke, hvis de kommer direkte på tungen/i munden.

..

It is NOT dangerous if a few drops of nordik® E-liquid ends up in your mouth as the concentration of nicotine is very low. However, the concentrated flavouring may seem strong if it comes into direct contact with your tongue/mouth.

..

Det är INTE farligt att få några droppar nordik® E-vätska i munnen, eftersom koncentrationen av nikotin i vätskan är mycket låg. De koncentrerade smakämnena kan däremot upplevas som starka om de hamnar på tungan eller i munnen.

....

....

Hvad skal jeg undgå?

..

What should I avoid?

..

Vad bör jag undvika?

....

....

Man skal undgå at dampe på en e-cigaret, hvis batteriet er fladt. Det kan nemlig bevirke en “brændt” smag af e-væsken. Det er således vigtigt altid at anvende et fuldt opladet batteri. Det anbefales derfor, at man har mindst to batterier, så man hele tiden kan sikre, at det ene er fuldt opladet for at opnå den bedst mulige damp- og smagsoplevelse.
Da e-cigaretter indeholder meget små litium-batterier, bør man undgå at smide brugte batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Sørg derfor altid for, at bortskaffe batterierne på samme måde som med dine øvrige brugte batterier.
nordik® refills indeholder ikke batterier og kan derfor bortskaffes med dit almindelige husholdningsaffald.

..

Avoid vaping on an e-cigarette if the battery is discharged as this can cause a “burned” taste of the e-liquid. It is therefore important to always use a fully charged battery. We recommend having at least two batteries to ensure that one of them is fully charged at all times to achieve the best possible vape and taste experience.
Since e-cigarettes contain very small lithium batteries, please avoid disposing of the batteries together with your regular household waste. Always recycle the batteries like any other used batteries.
The nordik® refills do not contain any batteries and can therefore be disposed of with your regular household waste.

..

Om batteriet är urladdat kan det ge en ”bränd” smak i munnen som bör undvikas. Därför är det viktigt att alltid använda ett fulladdat batteri, så att det inte behöver laddas ur helt. Vi rekommenderar att du alltid har minst två batterier, för att hela tiden kunna ha ett fulladdat till hands.
E-cigaretterna innehåller mycket små litiumbatterier och får inte kastas i hushållssoporna. Se i stället till att lämna in dem på samma sätt som du gör med andra produkter med inbyggda batterier.
nordik® refiller innehåller inte några batterier och kan därför kasseras med ditt vanliga hushållsavfall.

....